Gespecialiseerd in Social Return en de Participatiewet!

Doelgroepen

Op basis van functieprofielen verzoekt Ampliar gemeentelijke sociale diensten, UWV en tal van private organisaties geschikte werkzoekenden bij Ampliar aan te melden. Na een 2e selectie door Ampliar en een introductie bij de leidinggevende [b.v. een uitvoerder] worden zij geplaatst binnen diverse branches binnen de bouwnijverheid, de GWW sector, de zorgsector en geheel andere werkvelden.
Het betreft zowel laag- of ongeschoolde functies, als ook functies in het hogere segment.

Het spectrum van inzetbare kandidaten is heel breed:

  • kandidaten met een opleiding op MBO- HBO- of zelfs WO niveau [meestal afkomstig uit de WW]. Zij kunnen bijvoorbeeld worden ingezet op UTA functies, of op geheel andere werkzaamheden.
  • kandidaten met minder scholing en/of werkervaring [oude WWB / bijstand, huidige Participatiewet]. Zij zijn de waardevolle ‘ondersteunende en helpende handjes’.
  • kandidaten met een fysieke of verstandelijke beperking [oude Wajong, huidige Participatiewet]. Deze mensen zijn ingeschreven in het doelgroepregister van UWV en inzetbaar op een garantiebaan in het kader van de banenafspraak [sociaal akkoord 2013].
  • kandidaten met een vluchtelingenstatus die in Nederland legaal arbeid mogen verrichten. Hun opleidingsniveau- en richting is zeer divers. Ampliar laat met enige regelmaat diploma’s officieel herwaarderen.

Ampliar heeft een aparte afdeling verkeersregeling van waaruit wij beroepsmatig verkeersregelaars uitzenden. Vanzelfsprekend hebben zij een kwalitatief goede [!] opleiding doorlopen en beschikken zij over een landelijk geldende ‘Aanstellingspas Verkeersregelaar’, afgegeven door Rijkswaterstaat.
Ook deze medewerkers zijn inzetbaar op Social Return. Doordat wij niet met onnodig duur materieel werken, zijn de uurtarieven veel gunstiger dan die van de grote dienstverleners op dit gebied