Gespecialiseerd in Social Return en de Participatiewet!

Coaching op maat

De juiste begeleiding voor mensen vanuit de Participatiewet [voormalige WWB en Wajong] is belangrijk!

Tijdens de uitzending / detachering vanuit Ampliar staat een projectbegeleider of regiomanager van Ampliar garant voor de begeleiding op maat.

Met de [hoofd]uitvoerder/projectleider, uitvoerders van onderaannemers en de geplaatste medewerkers zelf wordt de voortgang van de werkzaamheden regelmatig geƫvalueerd. Waar nodig vinden interventies plaats, welke leiden tot een hogere arbeidsprestatie. Dergelijke interventies richten zich bijvoorbeeld op geringe werknemersvaardigheden, problematische schulden of aanpassingen van de werkplek. Aannemers worden daarin geheel door Ampliar ontzorgd.