Gespecialiseerd in Social Return en de Participatiewet!

Social Return

Krijgt uw bedrijf een opdracht van de (semi)overheid, zoals een gemeente, een waterschap, het Rijksvastgoedbedrijf of een woningcorporatie? Dan is de kans groot dat uw opdrachtgever sociale voorwaarden stelt. Dat houdt in dat u arbeidsplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een uitkering en mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Dit noemen we Social Return (SR). Vroeger werd dit ook wel “de 5% regeling” genoemd.

Dankzij Social Return wordt de arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen vergroot en krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Voor u is het de kans om op een tastbare en verantwoorde wijze maatschappelijk te ondernemen, terwijl Ampliar het werkgevers risico en de begeleiding voor haar rekening neemt.